הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 01.03.24

Bikewiser, חנות אינטרנטית לציוד אופניים. אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות, אך יש לציין שלמרות מאמצינו להנגיש את האתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים (אם נתקלתם בדפים שטרם הונגשו, אנא פנו לרכז הנגישות).

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה גולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל באמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט

התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0, האתר מונגש לרמה AA בכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.

האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.

האתר נבדק באופן קבוע כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' (אם קיימים)

בחלק מדפי האתר נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של הארגון (תכני צד ג' כגון וידאו וכו׳) ולכן אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אילו.

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות רוב הדפדפנים הנפוצים.

שלבי ההנגשה בהם נמצא האתר

האתר מונגש ברובו, (אם נדרש) אנו מערכים הנגשת האתר תושלם עד בהקדם האפשרי. 

הסדרי נגישות בארגון

Bikewiser היא חנות אינטרנטית ואין קבלת קהל.

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

רכז נגישות  אנדרי גורביץ׳

0545756365

andrey@bikewiser.co.il